ผลการประกวดขับร้องเพลงลูกทุ่งไทย รางวัลถ้วย ฯพณฯ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ เนื่องในงานวลัยลักษณ์เกษตรแฟร์