ข่าวทั่วไป

ผลการประกวดขับร้องเพลงลูกทุ่งไทย รางวัลถ้วย ฯพณฯ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ เนื่องในงานวลัยลักษณ์เกษตรแฟร์

อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดเวทีประกวดขับร้องเพลงลูกทุ่งไทย รางวัลถ้วย ฯพณฯ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ เนื่องในงานวลัยลักษณ์เกษตรแฟร์ : เกษตรรักษ์โลก เมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ซึ่งในปีนี้เวทีประกวดขับร้องเพลงลูกทุ่งไทย ได้รับความสนใจจากนักร้องคอเพลงลูกทุ่งทั่ว ๑๔ จังหวัดภาคใต้ การแข่งขันจึงเต็มไปด้วยความสนุกสนาน รวมคอเพลงลูกทุ่งหลากหลายวัย และได้รับเกียรติจากนายถาวรวัตร์ คงแก้ว นายอำเภอท่าศาลา มาร่วมชมและร่วมร้องเพลงบนเวทีการประกวดลูกทุ่งอีกด้วย
การประกวดแบ่งออกเป็น ๒ ประเภท คือ ประเภทเยาวชนอายุไม่เกิน ๑๘ ปี มีผู้เข้าประกวดจำนวน ๓๔ คน และประเภท ประชาชนทั่วไป มีผู้เข้าประกวดจำนวน ๒๗ คน โดยการแข่งขันในรอบคัดเลือก ได้คัดเลือกผู้ผ่านเข้ารอบประเภทละ ๑๐ คน ทำการแข่งขันต่อในรอบตัดสิน ซึ่งมีคณะกรรมการตัดสินการประกวดจำนวน ๕ ท่าน ได้แก่ ผศ.ดร.มารวย เมฆานวกุล รองศาสตราจารย์ ดร.สืบพงศ์ ธรรมชาติ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิพนธ์ ทิพย์ศรีนิมิต ดร.นุกูล สุขสุวรรณ์ และนางกอบสุข อรชร

เกณฑ์การตัดสินเป็นดังนี้ น้ำเสียงไพเราะ ๓๐ คะแนน, ความถูกต้องของทำนอง/ จังหวะ ๓๐ คะแนน, การออกเสียงถูกต้องตามอักขรวิธี ๑๐ คะแนน, การแสดงออกเหมาะสม ๑๐ คะแนน, การแสดงออกทางอารมณ์เพลง ๑๐ คะแนน, การแต่งกาย ๑๐ คะแนน รวมคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน ผลการประกวดขับร้องเพลงลูกทุ่งไทย มีดังนี้

ประเภทเยาวชนอายุไม่เกิน ๑๘ ปี
รางวัลชนะเลิศ รับถ้วยรางวัลจาก ฯพณฯ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ พร้อมเงินรางวัล ๕,๐๐๐ บาท ได้แก่ นางสาวทิพยาภรณ์ วิยาสิงห์ จากจังหวัดนครศรีธรรมราช

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ได้รับเกียรติบัตรและเงินรางวัล จำนวน ๓,๐๐๐ บาท ได้แก่ นายรัชตะ ลำเจียก จากจังหวัดพังงา

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ได้รับเกียรติบัตรและเงินรางวัล จำนวน ๒,๐๐๐ บาท ได้แก่ นางสาวโยธากา รสิตานนท์ จากจังหวัดสงขลา

รางวัลชมเชย ๑ ได้รับเกียรติบัตรและเงินรางวัล จำนวน ๑,๕๐๐ บาท ได้แก่ เด็กหญิงทิพย์ตะวัน สุวรรณทิพย์ จากจังหวัดนครศรีธรรมราช

รางวัลชมเชย ๒ ได้รับเกียรติบัตรและเงินรางวัล จำนวน ๑,๕๐๐ บาท ได้แก่ นายนรพิชญ์ เลื่องลือ จากจังหวัดสงขลา

ประเภทประชาชนทั่วไป
รางวัลชนะเลิศ รับถ้วยรางวัลจาก ฯพณฯ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ พร้อมเงินรางวัล ๕,๐๐๐ บาท ได้แก่ นางสาวทิพย์อุทัย เฮ่าหนู จากจังหวัดสงขลา

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ได้รับเกียรติบัตรและเงินรางวัล จำนวน ๓,๐๐๐ บาท ได้แก่ นางสาวจิราพัชร วงษ์ชาลี จากจังหวัดสงขลา

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ได้รับเกียรติบัตรและเงินรางวัล จำนวน ๒,๐๐๐ บาท ได้แก่ นายสุริยา เนียมศร จากจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

รางวัลชมเชย ๑ ได้รับเกียรติบัตรและเงินรางวัล จำนวน ๑,๕๐๐ บาท ได้แก่ นางสาวภัทริดา ดุลย์เภรี จากจังหวัดนครศรีธรรมราช

รางวัลชมเชย ๒ ได้รับเกียรติบัตรและเงินรางวัล จำนวน ๑,๕๐๐ บาท ได้แก่ นายสนิท โอชารส จากจังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมวลภาพ


รายละเอียดเพิ่มเติม : http://cultural.wu.ac.th/

TOP