ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้รับจดทะเบียนอนุสิทธิบัตรเรื่อง เครื่องอบแห้งลูกเดือยสำหรับแปรรูปด้วยคลื่นไมโครเวฟ

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้รับจดทะเบียนอนุสิทธิบัตรเรื่อง เครื่องอบแห้งลูกเดือยสำหรับแปรรูปด้วยคลื่นไมโครเวฟ โดยได้รับอนุสิทธิบัตรเลขที่ 8004 ซึ่งได้ยื่นคำขอรับอนุสิทธิบัตรไว้เมื่อ 13 มีนาคม 2555 ซึ่งเป็นผลงานการประดิษฐ์โดย นายไพรวัลย์ เกิดทองมี นักวิทยาศาสตร์ สังกัดศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ ผศ.ดร.หมุดตอเล็บ หนิสอ คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

เครื่องมือดังกล่าว ถูกออกแบบขึ้นมาโดยเฉพาะเพื่อใช้สำหรับการอบแห้งลูกเดือยก่อนนำไปทอด ด้วยการใช้คลื่นไมโครเวฟ เนื่องจากการให้ความร้อนกับลูกเดือยสำหรับทอดฟู จะต้องมีความสม่ำเสมอและทั่วถึงทั้งภายนอกและภายในของลูกเดือย ด้วยเหตุนี้การให้ความร้อนแบบธรรมดาจากขดลวดความร้อนหรือลมร้อนไม่สามารถที่จะทำได้ และการให้ความร้อนด้วยเตาไมโครเวฟที่มีจำหน่ายตามท้องตลาดก็ยังมีข้อจำกัดเรื่องของขนาดและไม่ได้ถูกออบแบบมาเพื่ออบแห้ง เป็นที่มาให้ทางคณะผู้วิจัยจึงได้ประดิษฐ์เครื่องมือนี้ขึ้นมา

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อได้ที่ หน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญา โครงการอุทยานวิทยาศาตร์ภาคใต้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โทร. 0-7567-3575


รายละเอียดเพิ่มเติม : http://ipmo.wu.ac.th/

TOP