เปลี่ยนแปลงวันจัดงาน"เยือนถิ่นมังกร ครั้งที่ 6" เป็นวันที่ 31 กรกฎาคม 2556