ข่าวทั่วไป

มวล.ต้อนรับผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

เมื่อเร็วๆ นี้ รศ.ดร.พูลพงษ์ บุญพราหมณ์ คณบดีสำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ อาจารย์วรรณรัตน์ นาที อาจารย์สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ ให้การต้อนรับพันเอกคงชีพ ตันตระวาณิชย์ ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม และคณะ พร้อมหารือในการเชิญชวนนักศึกษาเข้าร่วมการประกวดสร้างสรรค์บทเพลง ภาพถ่าย และสปอตโทรทัศน์ ภายใต้หัวข้อ "ความเมตตา...ปรารถนาดีต่อกัน" โดยการน้อมนำพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ที่ได้ทรงพระราชทานแก่ปวงชนชาวไทย รายละเอียดโครงการศึกษาเพิ่มเติมได้ที่
WWW.จิตสำนึกรักเมืองไทย.COM

ภาพกิจกรรม


TOP