ประกาศผลการประกวดคลิปวีดีโอ "ผลงานวิจัยและนวัตกรรมในเชิงสร้างสรรค์"