ม.วลัยลักษณ์ ร่วมงานเปิดตัวตราสัญลักษณ์สินค้าคุณภาพเมืองคอน