ข่าวทั่วไป

ม.วลัยลักษณ์ ร่วมงานเปิดตัวตราสัญลักษณ์สินค้าคุณภาพเมืองคอน

 

รองศาสตราจารย์ ดร.มนตรี อิสรไกรศีล รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากร ม.วลัยลักษณ์ พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิวฤทธิ์ พงศกรรังศิลป์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาและสื่อสารองค์กร อาจารย์เรวัต สุขสิกาญจน์ อาจารย์ประจำสำนักวิชาสถาปัตยกรรมและการออกแบบ นำผลิตภัณฑ์สินค้าซึ่งมหาวิทยาลัยเป็นที่ปรึกษา อาทิ ผลิตภัณฑ์เยลลี้ส้มโอแสงวิมาน น้ำสกัดมังคุด ฯลฯ ร่วมโชว์ในงานเปิดตัวตราสัญลักษณ์ (BRAND) สินค้าและบริการคุณภาพจังหวัดนครศรีธรรมราช(Nakhonsi Quality Brand) ซึ่งจังหวัดนครศรีธรรมราชร่วมกับหอการค้าจังหวัด สภาอุตสาหกรรมจังหวัด สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัด ชมรมผู้ประกอบการร้านอาหารและหน่วยงานต่างๆร่วมกันจัดขึ้น เมื่อเร็วๆนี้ ณ บ้านท่านขุน ถนนราชดำเนิน อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช

ประมวลภาพ


TOP