ข่าวทั่วไป

ผลการประกวดสื่อสารคดีโทรทัศน์ "ศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่นใต้ปลายด้ามขวาน"

เมื่อวันพุธ ที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุม ๔ อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ได้จัดงานประกาศผลการประกวดสื่อสารคดีโทรทัศน์ และจัดเวทีเสวนาในหัวข้อ "หยิบศิลปะและวัฒนธรรมมาสร้างสรรค์เป็นงานสื่อ" โดยได้รับเกียรติจากวิทยากร คุณธีรภาพ โลหิตกุล นักเขียนสารคดีอิสระ มีผลงานในคอลัมน์หนังสือพิมพ์และนิตยสารหลายฉบับและเป็นวิทยากรพิเศษถ่ายทอด เทคนิคการเขียนสารคดีในสถาบันการศึกษา และอาจารย์วาที ทรัพย์สิน ผู้ทรงคุณวุฒิกระทรวงวัฒนธรรม ดนตรีและนาฏศิลป์ ดำเนินรายการโดย รศ.ดร.สืบพงศ์ ธรรมชาติ ผู้อำนวยการอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ ซึ่งมีนักเรียนนักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมฟังเสวนาในบรรยายการของการเรียนรู้

สำหรับผลการประกวดสื่อสารคดีโทรทัศน์ "ศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่นใต้ปลายด้ามขวาน" มีผู้ส่งผลงานเข้าประกวดจำนวน ๑๒ ทีม ซึ่งมีผลการประกวด ดังนี้
รางวัลที่ 1 - 3 ไม่มีผู้สมควรได้รับรางวัล
รางวัลชมเชย อันดับ ๑ ได้รับเงินรางวัลจำนวน ๒,๕๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร ได้แก่ ทีม WU07 ชื่อทีม ๒๕ องศา ผลงานเรื่อง "ร้านน้ำชา ตัวเชื่อมความสัมพันธ์ในชุมชน" ผลงานของนักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
รางวัลชมเชย อันดับ ๒ ได้รับเงินรางวัลจำนวน ๒,๕๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร ได้แก่ ทีม WU02 ชื่อทีม สวนปรุง ผลงานเรื่อง "นกพิทิด วัฒนธรรมท้องถิ่นแห่งกรุงชิง" ผลงานของนักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
รางวัลชมเชย อันดับ ๓ ได้รับเงินรางวัลจำนวน ๒,๕๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร ได้แก่ ทีม WU03 ชื่อทีม จุ๊กกรู ผลงานเรื่อง "ธุรกิจกรงนก มรดกแห่งบ้านสระบัว" ผลงานของนักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
รางวัลชมเชย อันดับ ๔ ได้รับเงินรางวัลจำนวน ๒,๕๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร ได้แก่ ทีม WU05 ชื่อทีม เฟี้ยวฟ้าววัยรุ่นพันธ์ใหม่ใส่ใจวัฒนธรรม ผลงานเรื่อง "บางใบไม้ ชุมชนอริยธรรมสองร้อยปี" ผลงานของนักเรียนโรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒
รางวัลชมเชย อันดับ ๕ ได้รับเงินรางวัลจำนวน ๒,๕๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร ได้แก่ ทีม WU08 ชื่อทีม บ่องตง ผลงานเรื่อง "ลิเกป่า มรดกแห่งแดนใต้" ผลงานของนักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ท่านที่สนใจชมผลงานที่ส่งเข้าประกวดสามารถดูได้จาก Link ที่แนบนี้
WU01_ด้านสว่างของมุมมืดของควายชน
WU02_ต่อเรือ ต่ออาชีพ
WU03_ธุรกิจกรงนก มรดกแห่งบ้านสระบัว
WU04_นกพิทิด วัฒนธรรมท้องถิ่นแห่งกรุงชิง
WU05_บางใบไม้ ชุมชนอริยธรรมสองร้อยปี
WU06_มวยไชยา ศิลปะการต่อสู้อันล้ำค่าของชาวใต้
WU07_ร้านน้ำชา ตัวเชื่อมความสัมพันธ์ในชุมชน
WU08_ลิเกป่า มรดกแห่งแดนใต้
WU09_ลิเกฮูลู โรงเรียนบ้านทุ่งเกราะ พลังแห่งความหวัง
WU10_ลูกปัด เครื่องประดับที่ไม่เคยเสื่อมความนิยม
WU11_สรรพลี้หวน วรรณกรรมล้ำค่าที่ถูกลืม
WU12_มโนราห์ประยุกต์


รายละเอียดเพิ่มเติม : http://cultural.wu.ac.th/

TOP