นักศึกษา มวล. สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย เข้ารับรับรางวัลชนะเลิศภาคใต้ ในการประกวด "Creative Tourism Thailand ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ สัมผัสภูมิปัญญาท้องถิ่น”