ข่าวเด่น

นักศึกษา มวล. สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย เข้ารับรับรางวัลชนะเลิศภาคใต้ ในการประกวด "Creative Tourism Thailand ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ สัมผัสภูมิปัญญาท้องถิ่น”

ทีมนักศึกษา สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและการบริการ สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เข้ารับรางวัลชนะเลิศภาคใต้ ในการประกวดกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ "Creative Tourism Thailand ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ สัมผัสภูมิปัญญาท้องถิ่น" จากนายเสกสรร นาควงศ์ รองปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2556 ณ ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลพลาซ่า แกรนด์ พระราม 9 กรุงเทพมหานคร โดยมี อาจารย์ ดร.รุ่งรวี จิตภักดี รองคณบดีสำนักวิชาการจัดการ และนางสาวศันสนีย์ วงศ์สวัสดิ์ ร่วมแสดงความยินดี

นักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประกอบด้วย นายคิมหันต์ สุวรรณเรืองศรี นายพงษ์สุวรรณ ไชยยุทธ์ นางสาวนิตติยา ทองเสนอ นางสาวจันทร์รำพึง แสวงวิทย์ และนางสาวศิรินทิพย์ ทองชุม ในนามทีม “สามบวกสองท่องวิถี” ได้ส่งผลงาน “โครงการตามรอยพระพุทธเจ้าหลวง ควงเพื่อนซี้ สัมผัสวิถี ที่เกาะหมาก...เมืองลุง” โดยนำเสนอแนวคิดการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ประชาสัมพันธ์พื้นที่ ตำบลเกาะหมาก อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง ดึงจุดเด่นในเรื่องอัตลักษณ์และวิถีชีวิตท้องถิ่น เชิญชวนให้นักท่องเที่ยวได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และรับประสบการณ์จริงในบ้านเกิด เป็นผลงานที่ได้รับรางวัลชนะเลิศภาคใต้ ในการประกวดกิจกรรม “ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ สัมผัสภูมิปัญญาท้องถิ่น” ได้รับเงินรางวัล 100,000 บาท พร้อมเกียรติบัตรจากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

ทั้งนี้ ทีมนักศึกษา “สามบวกสองท่องวิถี” จะเดินทางลงพื้นที่ ตำบลเกาะหมาก อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง อีกครั้ง ในระหว่างวันที่ 17 – 18 สิงหาคม 2556 ร่วมกับดารานักแสดงชื่อดัง คุณยิปโซ รมิตา มหาพฤกษ์พงศ์ เพื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ให้กับพื้นที่ดังกล่าว เช่นเดียวกับทีมชนะเลิศภาคเหนือ ซึ่งจะลงพื้นที่ร่วมกับศิลปินดารา คุณท็อป พิพัฒน์ อภิรักษ์ธนากร ทีมชนะเลิศภาคกลาง จะลงพื้นที่ร่วมกับคุณเต้ย จรินทร์พร จุนเกียรติ และทีมชนะเลิศภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จะลงพื้นที่ร่วมกับกลุ่มศิลปิน วงแทตทู คัลเลอร์

อนึ่ง การประกวดกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างกระแสการรับรู้ และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ของประเทศ รวมถึงเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่นในการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว และการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา และวิถีชีวิตท้องถิ่น โครงการประกวดได้รับความสนใจอย่างมากจากนิสิตนักศึกษา มีผลงานส่งเข้าประกวดจากทั่วประเทศ ทั้งสิ้น 110 ผลงาน โดยมีผลงานที่ได้รับรางวัลชนะเลิศภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ พร้อมด้วยผลงานที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศและรางวัลชมเชย จำนวน 11 ผลงาน ซึ่งกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จะนำผลงานเหล่านี้ไปต่อยอดการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ เพิ่มรายได้แก่ชุมชนอย่างยั่งยืนต่อไป

ประมวลภาพ

ภาพและข่าวโดย หน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรุงเทพมหานคร


TOP