ต๊อบ-เถ้าแก่น้อย ถ่ายทอดประสบการณ์ทางธุรกิจแก่นศ.มวล.