ข่าวการศึกษา

ต๊อบ-เถ้าแก่น้อย ถ่ายทอดประสบการณ์ทางธุรกิจแก่นศ.มวล.

เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2556 ที่ผ่านมา ณ หอประชุมใหญ่ อาคารไทยบุรี สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์(มวล.) จัดโครงการ WMS Business Best Practice Sharing อัจฉริยะทางธุรกิจ พิชิตความสำเร็จ โดยได้เชิญคุณต๊อบ-อิทธิพัทธ์ พีระเดชาพันธ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด เพื่อถ่ายทอดประสบการณ์ แนวคิดทางธุรกิจให้กับนักศึกษา คณาจารย์ บุคลากรมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และบุคคลทั่วไป ให้สามารถประยุกต์ความรู้ทางทฤษฎีไปใช้ในการปฏิบัติ และได้รับการถ่ายทอดแนวคิดและกลยุทธ์ทางธุรกิจสมัยใหม่ภายใต้บริบทของการแข่งขันในปัจจุบัน

ประมวลภาพ


TOP