ข่าวการศึกษา

ขอเชิญบุคคลากร , นักศึกษา และศิษย์เก่า ร่วมส่งผลงานประกวด Banner ภายใต้โครงการ Congratulate The 12th graduate of WU

งานศิษย์เก่าสัมพันธ์ ส่วนกิจการนักศึกษา จัดโครงการ Congratulate The 12th graduate of WU ขึ้น เพื่อแสดงความยินดีกับผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรประจำปีการศึกษา 2555 โดยมีกิจกรรมประกวด Banner ดังรายละเอียด


TOP