ขอเชิญบุคคลากร , นักศึกษา และศิษย์เก่า ร่วมส่งผลงานประกวด Banner ภายใต้โครงการ Congratulate The 12th graduate of WU