นักศึกษาญี่ปุ่น-อเมริการ่วมโครงการ SEAS กับม.วลัยลักษณ์