นักวิจัยทั่วประเทศ ร่วมนำเสนอบทความในงาน “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 5