ศูนย์ความรู้เฉพาะด้านนิเวศวิทยาพยากรณ์และการจัดการนำครูและนักเรียนรร.ป่าพะยอมพิทยาคมทำวิจัยโลกร้อนกับหอยนางรมที่อ่าวบ้านดอน