ศูนย์ความรู้เฉพาะด้านนิเวศวิทยาพยากรณ์และการจัดการติดตั้งกล้อง Eco-cam ที่อ่าวบ้านดอนเพื่อติดตามสภาพอากาศแบบ realtime