ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

ศูนย์ความรู้เฉพาะด้านนิเวศวิทยาพยากรณ์และการจัดการติดตั้งกล้อง Eco-cam ที่อ่าวบ้านดอนเพื่อติดตามสภาพอากาศแบบ realtime

ศูนย์ความรู้เฉพาะด้านนิเวศวิทยาพยากรณ์และการจัดการ นำโดย รศ.ดร. กฤษณะเดช เจริญสุธาสินี และ รศ.ดร. มัลลิกา เจริญสุธาสินีและคณะติดตั้งกล้อง Eco-cam และนำเสนอภาพวิดีโอแบบ real time online ข้อมูลภาพดังกล่าวสามารถนำมาใช้ประกอบกับข้อมูลสภาพอากาศจากสถานีตรวจวัดอากาศอัตโนมัติ ทำให้สามารถใช้ validateข้อมูลสภาพอากาศแบบ realtime ได้ จัดว่าเป็นการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีทางด้าน IT ไปสู่การเพาะเลี้ยงหอยที่บ้านดอนได้


TOP