ข่าวสมัครงาน

กำหนดการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์นักวิชาการ สังกัดสำนักวิชาศิลปศาสตร์

ตามที่มหาวิทยาลัยได้ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 3/2556 สังกัดสำนักวิชาศิลปศาสตร์ ตำแหน่งนักวิชาการ (สาขาวิชาภาษาจีน) จำนวน 1 อัตรา และนักวิชาการ (ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) จำนวน 2 อัตรา โดยกำหนดประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ในวันที่ 9 สิงหาคม 2556 นั้น

เนื่องจากมีผู้สมัครค่อนข้างมาก เพื่อให้การพิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติของผู้สมัครเป็นไปด้วยความรอบคอบ จึงขอแจ้งกำหนดการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเป็นวันที่ 20 สิงหาคม 2556 ทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย

TOP