ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

เชิญชวนสัมมนา "ศิลปะการเล่นเงาอาเซียน" ที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ด้วยการสนับสนุนงบประมาณของ สสส. กำหนดจัดสัมมนานานาชาติ เรื่อง "ศิลปะการเล่นเงาอาเซียน(Shadow play)" ระหว่างวันที่ ๑๐-๑๑ กันยานยน พ.ศ.๒๕๕๖ ณ อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

โอกาสนี้ จึงขอเชิญผู้รู้และนักวิชาการเขียนบทความวิชาการหรือบทความวิจัยลงตีพิมพ์ในเอกกสารประกอบการสัมมนานานาชาติในครั้งนี้ เป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาไทยก็ได้ (บทคัดย่อแปลเป็นภาษาอังกฤษ) บทความที่ลงตีิพิมพ์ำกำหนดส่งภายในวันที่ ๒๕ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๖ และนำเสนอในการสัมมนาวันที่ ๒ ของการสัมมนา

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อได้ที่ อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา โทร.๐๗๕-๖๗๒-๕๐๘-๑๐ โทรสาร ๐๗๕-๖๗๒-๕๐๗

TOP