ขอเชิญชมการถ่ายทอด พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕ วันเสาร์ที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๔.๐๐ น.