ขอเชิญร่วมงาน “วันรับอังคารกลับบ้านเกิด” เพื่อร่วมบังสุกุลอัฐิ (ทำบุญกระดูก) และบรรจุอัฐิกวีอังคาร กัลยาณพงศ์