ข่าวทั่วไป

ขอเชิญร่วมงาน “วันรับอังคารกลับบ้านเกิด” เพื่อร่วมบังสุกุลอัฐิ (ทำบุญกระดูก) และบรรจุอัฐิกวีอังคาร กัลยาณพงศ์คณะกรรมการจัดงานวันรับอังคารกลับบ้านเกิด ประกอบด้วย คณะญาติครอบครัว “กัลยาณพงศ์” (กรุงเทพฯ) คณะญาติครอบครัว“ชัยมุสิก” (นครศรีฯ-กรุงเทพฯ) และคณะทำงานเมืองนครฯ โดยมี ผศ.ฉัตรชัย ศุกระกาญจน์ ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธาน ขอเชิญร่วมงานวันรับอังคารกลับบ้านเกิด เพื่อร่วมบังสุกุลอัฐิ (ทำบุญกระดูก) และบรรจุอัฐิกวีอังคาร กัลยาณพงศ์ ในสถานที่เดียวกับมารดา-บิดาของท่าน ณ ซุ้มใบเสมาพระอุโบสถวัดท่าโพธิ์วรวิหาร ตำบลท่าวัง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ในวันอาทิตย์ที่ ๒๕ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๐๐-๑๔.๐๐ น.

ภายในงานมีกิจกรรมต่างๆ ที่น่าสนใจมากมาย ประกอบด้วย การแสดงโนรา, การเสวนาเรื่อง “ฅนนครฯ คิดถึงอังคาร”, การอ่านบทกวี, การว่ากลอนหนังตะลุง “ขอต้อนรับกลับบ้านเดิม” โดย นายหนังบุญธรรม เทอดเกียรติชาติ ซึ่งท่านอังคารชอบมาก

โอกาสนี้ จึงขอเชิญทุกท่าน โดยเฉพาะท่านที่ไม่มีโอกาสไปงานพระราชทานเพลิงศพท่านอังคาร กัลป์ยาณพงศ์ ไปร่วมกิจกรรม เนื่องในวาระครบ ๑ ปี แห่งการจากไปของกวีแก้วผู้แปลเจตนาคุณค่าแท้ของจักรวาลให้เราได้ชื่นชมรมณีย์ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ คุณวรา จันทร์มณี เลขาธิการกองทุนสิปปปชา โทรศัพท์: ๐๘๖-๗๘๙-๙๓๓๗ อีเมล: sippapacha@gmail.com หรือ facebook: กองทุนสิปปปชา

เอกสารแนบ : รายละเอียด กำหนดการ

TOP