นักศึกษา ม.วลัยลักษณ์ได้รับทุนการศึกษาจากบริษัทไทยบริดจสโตน ประจำปีการศึกษา 2556