ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

เชิญอบรม “การสร้างงานนำเสนอด้วย Ms Power Point 2010 รุ่น 4 วันที่ 13 ก.ย.56

ศูนย์วิทยบริการ จ.สุราษฏร์ธานี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอเชิญผู้สนใจเข้าอบรมหลักสูตรการสร้างงานนำเสนอด้วย Microsoft Power Point 2010 รุ่น 4 ในวันที่ 13 ก.ย.56 ณ ศูนย์วิทยบริการ จ.สุราษฎร์ธานี

ผู้เข้าอบรมจะได้ใช้เวอร์ชั่นใหม่ ที่มีรูปร่างหน้าตาและรูปแบบโปรแกรม เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม และมีคุณสมบัติเพิ่มเติมมากมาย โดยที่ผู้ใช้ไม่จำเป็นจะต้องมีความคิดสร้างสรรค์ด้านศิลป์ และไม่จำเป็นต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านคอมพิวเตอร์ เพราะโปรแกรมจะจัดหาแม่แบบให้ เมื่อสร้างงานนำเสนอผลงานแล้ว ยังสามารถใส่เสียง บรรยาย เพลง ภาพเคลื่อนไหว หรือวีดิทัศน์ต่างๆประกอบ ให้งาน นำเสนอมีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น และอาจจะพิมพ์เป็นเอกสารประกอบ การบรรยายให้กับผู้ฟัง สร้างเป็นแผ่นใสสำหรับฉาย หรือทำบันทึกย่อสำหรับผู้พูดก็ได้

ค่าธรรมเนียมการอบรม พนักงาน มวล. เพียงท่านละ 1,000 บาท ส่วนบุคคลทั่วไป 1,200 บาท เท่านั้น และยังมีส่วนลดให้อีกมากมาย เพียงท่านสมัครพร้อมชำระเงินภายในวันที่ 3 ก.ย.56
• สมัครรวมกัน 3 คน ลด 20%
• สมัครรวมกัน 2 คน ลด 15%
• สมัคร 1 คน ลด 10 %

ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ สามารถเบิกค่าลงทะเบียนได้ตามระเบียบกระทรวงการคลังและไม่ถือเป็นวันลา

สนใจสอบถามและสมัครได้ที่ศูนย์วิทยบริการ จ.สุราษฎร์ธานี ชั้น 8-9 อาคาร P.C.Tower
ถ.กาญจนวิถี ต.บางกุ้ง อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี โทร.0-7722-5260-3 หรือ 089-6521250-1,e-mail: wu.surat@gmail.com หรือทางเว็บไชต์ http://surat.wu.ac.th


รายละเอียดเพิ่มเติม : http://surat.wu.ac.th/news-ppt4.php

TOP