ขอเชิญร่วมงาน"วันรับอังคารกลับบ้านเกิด" และเปิดจองเสื้อ "รับอังคาร กลับบ้านเกิด" ราคา 150 บาท