ข่าวทั่วไป

ขอเชิญร่วมงาน"วันรับอังคารกลับบ้านเกิด" และเปิดจองเสื้อ "รับอังคาร กลับบ้านเกิด" ราคา 150 บาท

อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ ขอเชิญท่านร่วมงานวันรับอังคารกลับบ้านเกิด เพื่อร่วมการบังสุกุลอัฐิ (ทำบุญกระดูก) และบรรจุอัฐิกวีอังคาร กัลยาณพงศ์ ในสถานที่เดียวกับมารดา-บิดาของท่าน ณ ซุ้มใบเสมาพระอุโบสถวัดท่าโพธิ์วรวิหาร ตำบลท่าวัง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ในวันอาทิตย์ที่ ๒๕ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๐๐-๑๔.๐๐ น. ภายในงานมีกิจกรรมต่างๆ ที่น่าสนใจ คือ การแสดงโนรา, การเสวนาเรื่อง “ฅนนครฯ คิดถึงอังคาร”, การอ่านบทกวี, การว่ากลอนหนังตะลุง “ขอต้อนรับกลับบ้านเดิม” โดย นายหนังบุญธรรม เทอดเกียรติชาติ ซึ่งท่านอังคารชอบมาก

กำหนดการงานวันรับอังคารกลับบ้านเกิด
วันอาทิตย์ที่ ๒๕ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๖
ณ วัดท่าโพธิ์วรวิหาร ตำบลท่าวัง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช

๐๙.๐๐-๑๐.๓๐ น. การเชิดชูเกียรติ;
•การแสดงโนรา โดย นักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
•การเสวนาเรื่อง “ฅนนครฯ คิดถึงอังคาร” โดย ผศ.ฉัตรชัย ศุกระกาญจน์,
คุณสุธรรม ชยันต์เกียรติ, นพ.บัญชา พงษ์พานิช, รศ.ดร.สืบพงศ์ ธรรมชาติ
•กลอนหนังตะลุง “ขอต้อนรับกลับบ้านเดิม” โดย นายหนังบุญธรรม เทอดเกียรติชาติ
•การอ่านบทกวี โดย อาจารย์บุญเสริม แก้วพรหม สำนักกวีน้อยเมืองนครฯ

๑๐.๓๐-๑๑.๓๐ น. พิธีสงฆ์ บังสุกุลอัฐิ “อังคาร กัลยาณพงศ์”

๑๑.๓๐-๑๓.๓๐ น. รับประทานอาหารร่วมกัน

๑๓.๓๐-๑๔.๐๐ น. พิธีบรรจุอัฐิ
- การกล่าวสดุดีเกียรติคุณ “อังคาร กัลยาณพงศ์”
- พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์
- ประธานสงฆ์ประกอบพิธีบรรจุอัฐิ ณ ซุ้มเสมาพระอุโบสถ
- คุณอุ่นเรือน กัลยาณพงศ์ กล่าว
- ตัวแทนญาติครอบครัว “ชัยมุสิก” กล่าว
- ประธานในพิธีกล่าวขอบคุณแขก และปิดงาน

หมายเหตุ ขอความกรุณางดแต่งชุดดำ เพราะท่านอังคารเคยปรารภว่า ไม่ชอบการแต่งชุดดำในงานศพ และความตายเป็นเรื่องธรรมดาโลก ไม่จำเป็นต้องโศกเศร้า โดยได้ยกตัวอย่างคนโบราณมักที่จะแต่งชุดหรือนุ่งซิ่นผืนสวยที่สุดเวลาไปงานบุญ

นอกจากนี้คณะกรรมการดำเนินงานได้จัดทำเสื้อ "รับอังคารกลับบ้านเกิด" ราคาตัวละ ๑๕๐ บาท โดยผู้ที่สนใจสามารถสั่งจองเสื้อได้ที่ คุณวิลาวัณย์ วิชัยดิษฐ เจ้าหน้าที่อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ ภายในวันศุกร์ ที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๖ โทรศัพท์ 0-7567-2508-10 โทรสาร 0-7567-2507 Email: cultural.wu@gmail.com

จึงขอเชิญทุกท่าน โดยเฉพาะท่านที่ไม่มีโอกาสไปงานพระราชทานเพลิงศพท่านอังคาร มาร่วมทำบุญกระดูกให้กับท่าน เนื่องในวาระครบ ๑ ปี แห่งการจากไปของกวีแก้วผู้แปลเจตนาคุณค่าแท้ของจักรวาลให้เราได้ชื่นชมรมณีย์


แบบเสื้อ


รายละเอียดเพิ่มเติม : http://cultural.wu.ac.th/

TOP