ข่าวทั่วไป

ขอเชิญนำสุนัขและแมวมาทำหมัน ฉีดวัคซีนกันพิษสุนัขบ้าและรักษาขี้เรื้อนฟรี

ชมรมข่วยเหลือสุนัขและแมวแบบยั่งยืนได้รับความอนุเคราะห์จากปศุสัตว์จังหวัดนครศรีธรรมราช มาทำหมันและฉีดวัคซีนกันพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัขและแมว ในวันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2556 ระหว่างเวลา 09.30 - 14.30 น. โดยในครั้งนี้จะตั้งจุดบริการที่วัดแสงแรง เพื่อทำหมันและฉีดวัคซีนให้กับสุนัขและแมวในชุมชนด้วย จึงขอเชิญผู้ที่สนใจ นำสุนัขและแมวมารับบริการ ไม่มีค่าใข้จ่ายใด โดยให้สุนัขและแมวอดอาหารก่อน สอบถามเพิ่มเติม โทร. 089 127 5917

ทางชมรมฯขอขอบพระคุณปศุสัตว์จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นอย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี้

TOP