ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

เชิญครูผู้สอนสังคมศึกษาระดับมัธยมศึกษาเข้าอบรมหลักสูตร "กลยุทธ์การสอนเศรษฐศาสตร์...ขั้นเทพ"

หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ ร่วมกับ โครงการศูนย์พัฒนาธุรกิจ การท่องเที่ยว และเศรษฐกิจภาคใต้ สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้จัดอบรมหลักสูตร "กลยุทธ์การสอนเศรษฐศาสตร์..ขั้นเทพ" ในวันที่ 6-7 กันยายน 2556 ที่โรงแรมแกรนด์ปาร์ค นครศรีธรรมราช โดยในครั้งนี้ได้เชิญครูสังคมศึกษาชื่อดัง "ครูป๊อป คุณครูณัทธนัท เลี่ยวไพโรจน์ " บรรยายร่วมกับคณาจารย์หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ด้วย

โอกาสนี้ ขอเชิญอาจารย์เข้าร่วมการอบรมหลักสูตรดังกล่าว โดยสามารถดูรายละอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://wms-btedc.wu.ac.th

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://wms-btedc.wu.ac.th/

TOP