กำหนดการสอบสัมภาษณ์พนักงานธุรการ สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์