ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

เสวนาอาหรับสปริง ครั้งที่ 2 "วิเคราะห์สถานการณ์ในอียิปต์"

โครงการอิสลามศึกษาฯ จะจัดเสวนาอาหรับสปริง ครั้งที่ 2 "วิเคราะห์สถานการณ์ในอียิปต์" ในวันพุธที่ 21 สิงหาคม 2556 เวลา 13.30-16.30 น. ณ ห้องตุมปัง ชัิน 3 อาคารบริหาร ม.วลัยลักษณ์ ซึ่งการเสวนาครั้งนี้ได้รับเกียรติจากคุณอัศโตรา ญาบัต ผู้ซึ่งเจนจัดในแวดวงสื่อมวลชน โดยเฉพาะเกี่ยวกับโลกอาหรับ มาเป็นวิทยากร

คุณอัศโตรา ญาบัต สำเร็จการศึกษาจากประเทศมอร็อคโค เป็นนักข่าวอาวุโสจาก Radio Media Selatan อดีตเคยเป็นบรรณาธิการ หนังสือพิมพ์อูตูซันมลายู(มาเลเซีย) และเป็นนักหนังสือพิมพ์ที่คลุกคลีกับโลกตะวันออกกลาง/อาหรับมานานถึง 20 ปี

TOP