ข่าวทั่วไป

ผู้บริหาร ม.นเรศวร ดูงานสารสนเทศ มวล.

เมื่อเร็ว ๆ นี้ ผู้บริหาร และคณาจารย์ ภาควิชาการการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลก จำนวน 20 คน นำโดย ผศ.ดร.ปกรณ์ ประจันบาน หัวหน้าภาควิชาการศึกษา ศึกษาดูงาน "ระบบการจัดการเรียนการสอนสำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์" โดยมี รศ.ดร.พูลพงษ์ บุญพราหมณ์ คณบดี สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ และคณาจารย์ร่วมให้การต้อนรับ บรรยายสรุป และนำชมห้องปฏิบัติการ

ภาพกิจกรรม


TOP