นักศึกษา มวล.ทีมสามบวกสองท่องวิถี พร้อมยิปโซ รมิตา ร่วมส่งมอบผลงานท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ให้ชุมชนเกาะหมาก