ข่าวเด่น

นักศึกษา มวล.ทีมสามบวกสองท่องวิถี พร้อมยิปโซ รมิตา ร่วมส่งมอบผลงานท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ให้ชุมชนเกาะหมาก
ทีมนักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ “สามบวกสองท่องวิถี” เจ้าของผลงาน “ตามรอยพระพุทธเจ้าหลวง ควงเพื่อนซี้ สัมผัสวิถี ที่เกาะหมาก...เมืองลุง” รางวัลชนะเลิศภาคใต้ พร้อมด้วย คุณยิปโซ รมิตา มหาพฤกษ์พงศ์ ดารานักแสดงชื่อดังลงพื้นที่พร้อมส่งมอบผลงานให้ชุมชน

ดร.รุ่งรวี จิตภักดี รองคณบดีสำนักวิชาการจัดการ ม.วลัยลักษณ์ เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 17-18 สิงหาคม 2556 ที่เขาชันรีสอร์ท จังหวัดพัทลุง ทีมสามบวกสองท่องวิถี ประกอบด้วย นายคิมหันต์ สุวรรณเรืองศรี นายพงษ์สุวรรณ ไชยยุทธ์ นางสาวนิตติยา ทองเสนอ นางสาวจันทร์รำพึง แสวงวิทย์ และนางสาวศิรินทิพย์ ทองชุม เจ้าของผลงาน“โครงการตามรอยพระพุทธเจ้าหลวง ควงเพื่อนซี้ สัมผัสวิถี ที่เกาะหมาก...เมืองลุง” ซึ่งได้รับรางวัลชนะเลิศจากการประกวดกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ "Creative Tourism Thailand ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ สัมผัสภูมิปัญญาท้องถิ่น" พร้อมด้วยคุณยิปโซ รมิตา มหาพฤกษ์พงศ์ ดารานักแสดงชื่อดัง และเจ้าหน้าที่จากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาร่วมกันลงพื้นที่ทำกิจกรรมทางด้านการท่องเที่ยวพร้อมส่งมอบผลงานที่ได้รับรางวัลชนะเลิศให้แก่ชุมชนโดยมีนายสมยศ จิตเที่ยง ปลัดอำเภอปากพะยูน จ.พัทลุง นางสาวจิรา ไกรรัตน์ รองนายกอบต.เกาะหมาก จ.พัทลุง และชาวบ้านในพื้นที่ดังกล่าวร่วมรับมอบ

ด้านนายคิมหันต์ สุวรรณเรืองศรี ในฐานะหัวหน้าทีมสามบวกสอง บอกถึงเหตุผลในการเลือกชุมชนเกาะหมากที่จังหวัดพัทลุงว่า เนื่องจากจังหวัดพัทลุงเป็นจังหวัดท้ายๆที่คนพูดถึง ไม่มีบทบาทด้านการท่องเที่ยวที่โดดเด่น แต่หากเปรียบเทียบกับจังหวัดอื่นๆในภาคใต้ จังหวัดพัทลุงจัดได้ว่าเป็นจังหวัดหนึ่งที่ดำรงไว้ซึ่งวิถีชีวิตชุมชนที่ยังคงคุณค่าและคงความเป็นอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ที่ชัดเจน ซึ่งทีมสามบวกสองได้นำเสนอแนวคิดการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ประชาสัมพันธ์พื้นที่ ตำบลเกาะหมาก ดึงจุดเด่นในเรื่องอัตลักษณ์และวิถีชีวิตท้องถิ่น เชิญชวนให้นักท่องเที่ยวได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และรับประสบการณ์จริงในบ้านเกิด โดยกิจกรรมที่ถือเป็นไฮไลท์ในโครงการ อาทิ กิจกรรมปลีกแสงนีออน นอนดูดาว เฝ้าร้านยอ กิจกรรมตามความภาคภูมิใจ ในรอยพระบาทพระพุทธเจ้าหลวง กิจกรรมปั่นจักรยาน ทานมื้อเช้า แล้วเฝ้าดู ควายไล่ทุ่ง วัวเล็มหญ้า นกหาปลา หมูทำนาแห้ว กิจกรรมไกลสุดสายตา ชมวิวที่เขานางฟ้า เพลินตาที่เกาะกระ และกิจกรรมอื่นๆอีกจำนวนมาก ทั้งนี้การส่งมอบผลงานในครั้งนี้เพื่อนำไปต่อยอดการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ เพิ่มรายได้แก่ชุมชนอย่างยั่งยืนต่อไป

ประมวลภาพ

ภาพและข่าวโดยนายธีรพงศ์ หนูปลอด


TOP