ข่าวทั่วไป

ขอขอบพระคุณปศุสัตว์จังหวัดนครศรีธรรมราชและปศุสัตว์อำเภอท่าศาลาที่ให้ความอนุเคราะห์ทำหมัน

ตามที่ชมรมช่วยเหลือสุนัขและแมวแบบยั่งยืน ได้จัดกิจกรรมทำหมันถาวร ฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้าและรักษาขี้เรื้อนให้กับสุนัขและแมว ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จากปศุสัตว์จังหวัดนครศรีธรรมราชและปศุสัตว์อำเภอท่าศาลามาจัดกิจกรรมดังกล่าวโดยไม่มีค่าใช้จ่าย ในวันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2556 ระหว่างเวลา 09.30 - 14.30 น. โดยตั้งจุดบริการที่วัดแสงแรง และมีประชาชนนำสุนัขและแมวมาเข้ารับบริการ รวมทั้งสิ้น 25 ตัว เป็นสุนัข 12 ตัว และแมว 13 ตัว

ทางชมรมฯขอขอบพระคุณปศุสัตว์จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นอย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี้

ประมวลภาพ

 


รายละเอียดเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/patcharee.imsri/media_set?set=a.619343461443835.1073741

TOP