อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ มวล. จัดสัมมนา "ผ้ายก ภูษานคราแดนใต้"