ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

ศูนย์เครื่องมือฯ ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องทฤษฏีและหลักการการใช้งาน การบำรุงรักษาและการประยุกต์ใช้งานเครื่องหาค่าพลังงานความร้อน (Auto-Bomb Calorimeter)

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขอเชิญคณาจารย์ นักวิทยาศาสตร์ นักศึกษาและผู้สนใจเข้าร่วมสัมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่องทฤษฏีและหลักการการใช้งาน การบำรุงรักษา และการประยุกต์ใช้งานเครื่องหาค่าพลังงานความร้อน (Auto-Bomb Calorimeter) โดยวิทยากรจาก บริษัท ลีโก้ อินสตรูเมนต์ (ประเทศไทย ) ในวันศุกร์ที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2556 เวลา 08.45-16.30 น. ณ ห้องประชุม1 อาคารเครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 5 ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ผู้สนใจสามารถแจ้งชื่อได้ที่ คุณพิกุล พูลสวัสดิ์ โทร. 075-673225 หรือคุณอุลิสา ดีชู โทร. 075-673248-9 ภายในวันพฤหัสบดีที่ 29 สิงหาคม 2556 รับจำนวนจำกัดเพียง 20 ท่าน เท่านั้น (มีอาหารกลางวันและของว่างบริการ) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่คุณนันทวัน หนูแจ่ม โทร.075-673685

รายละเอียดเพิ่มเติม : cse.wu.ac.th

TOP