ข่าวสมัครงาน

ประกาศผลการคัดเลือกอาจารย์ สาขาภูมิภาคศึกษา

ตามที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานสายวิชาการ ครั้งที่ 17/2556 ตำแหน่งอาจารย์ สาขาภูมิภาคศึกษา สังกัดสำนักวิชาศิลปศาสตร์ ในหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา จำนวน 1 ราย หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาอาเซียนศึกษา (ตำแหน่งที่ 1) จำนวน 5 ราย และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาอาเซียนศึกษา (ตำแหน่งที่ 2 ) จำนวน 3 ราย ตามประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ลงวันที่ 8 สิงหาคม 2556 นั้น

บัดนี้ มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการคัดเลือกเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศผลการคัดเลือก
ดังนี้
1. ตำแหน่งอาจารย์ หลักสูตรศิลปศาสตมหาบัณฑิต สาขาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา
ผู้ผ่านการคัดเลือก คือ ดร.เกษวดี กุหลาบแก้ว

2. ตำแหน่งอาจารย์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาอาเซียนศึกษา (ตำแหน่งที่ 1)
- ผู้ผ่านการคัดเลือก คือ นายทรรศนะ นวลสมศรี
- ผู้ผ่านการคัดเลือกสำรอง คือ นางสาวนฤมล กล้าทุกวัน

3. ตำแหน่งอาจารย์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาอาเซียนศึกษา (ตำแหน่งที่ 2)
-ไม่มีผู้ผ่านการคัดเลือก-


TOP