มวล.-จุฬา- คมชัดลึก ร่วมจัด "เปิดประตูสัญจรตะลอน School Tour" นักเรียนร่วมกว่า 2000 คน