หน่วยวิจัยการบริโภคและเศรษฐกิจยั่งยืนลงพื้นที่พรุน้ำร้อนเค็มคลองท่อม เพื่อร่วมพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวพรุน้ำร้อนเค็ม คลองท่อม จังหวัดกระบี่