ข่าวทั่วไป

นร.โรงเรียนอุดมปัญญาจารย์ 211 คน เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์


อาจารย์และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 3 โรงเรียนอุดมปัญญาจารย์ อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช จำนวน 211 คน เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยเข้าร่วมกิจกรรมฐานการเรียนรู้ต่างๆ ในอุทยานการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และร่วมศึกษาเรียนรู้การผลิตพืช การผลิตสัตว์ในฟาร์มมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2556

ภาพกิจกรรม

 


TOP