ข่าวเด่น

สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ร่วมกับ คลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ลงพื้นที่ติดตามผล และบริการให้คำปรึกษาแก่เกษตรกรในพื้นที่ 6 อำเภอ

รองศาสตราจารย์ ดร.วาริน อินทนา หัวหน้าหน่วยวิจัยไม้ผลเขตร้อน สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมด้วยคณะทำงานจากคลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ลงพื้นที่ติดตามผล ให้บริการคำปรึกษาแก่เกษตรกรในพื้นที่ 6 อำเภอของจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้แก่ อำเภอนบพิตำ อำเภอท่าศาลา อำเภอพรหมคีรี อำเภอลานสกา อำเภอชะอวด และอำเภอ ปากพนัง ระหว่างวันที่ 19-22 สิงหาคม 2556 ที่ผ่านมา

จากการลงพื้นที่ดังกล่าว เกษตรกรและคณะทำงานได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มาสายพันธุ์ที่มีประสิทธิภาพสูง เพื่อควบคุมโรคพืชของพืชเศรษฐกิจ เช่น ส้มโอ มังคุด ทุเรียน ยางพารา และพืชผักสวนครัว เช่น พริก มะนาว เป็นต้น โดยหลังจากที่เกษตรกรได้ขยายเชื้อราไตรโคเดอร์มาแล้ว จึงนำเชื้อราไตรโคเดอร์ไปฉีดพ่นหรือผสมกับปุ๋ยหมักชีวภาพ ตามลักษณะของพืชและตามความถนัดของเกษตรกรแต่ละคน โดย รองศาสตราจารย์ ดร.วาริน อินทนา ได้ให้บริการคำปรึกษาเกี่ยวกับโรคพืชต่างๆที่เกษตรกรประสบปัญหาในปัจจุบัน รวมทั้งวิธีป้องกันโรคพืชโดยไม่ใช้สารเคมี พร้อมนำตัวอย่างดินในพื้นที่นั้นๆมาวิเคราะห์เพื่อหาปริมาณเชื้อราไตรโคเดอร์มาต่อไป

หากเกษตรท่านใด เกิดข้อสงสัย หรือกำลังประสบปัญหาโรคพืช สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่คลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โทรศัพท์ 075-673540-1 ในวันและเวลาราชการ

ประมวลภาพ


TOP