ข่าวทั่วไป

ผู้แทนจากศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าประเมินความพร้อมการยกระดับมาตรฐานศูนย์ทดสอบวิจัยระดับก่อนคลินิก

เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2556 ที่ผ่านมา ผู้อำนวยการศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติและนักจัดการความรู้อาวุโส จากศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าประเมินความพร้อมการยกระดับมาตรฐานศูนย์ทดสอบวิจัยระดับก่อนคลินิกพร้อมให้คำแนะนำในการพัฒนาห้องปฏิบัติการทดสอบวิจัยระดับก่อนคลินิก ตามข้อกำหนดของ OECD GLP เพื่อรองรับการวิจัยและพัฒนาด้านชีววิทยาศาสตร์ของประเทศ ณ อาคารสัตว์ทดลองและอาคารศูนย์วิจัยวิทยาการสุขภาพ โดยมี รศ.ดร.มนตรี อิสรไกรศีล รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากร และผู้เกี่ยวข้องให้การต้อนรับ และนำชมห้องปฏิบัติการ

ประมวลภาพ

 


รายละเอียดเพิ่มเติม : cse.wu.ac.th

TOP