อาจารย์สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ร่วมนำเสนอผลงานในการประชุม the 21st IUHPE World Conference on Health Promotion