นักศึกษาวิชา รกรากภาคใต้ ลงภาคสนามที่ สงขลา และไทรบุรั(รัฐเกดะห์) มาเลเซีย