ข่าวสุขภาพและกีฬา

ขอเชิญร่วมปั่นจักรยานเนื่องในวัน Car Free Day : 22 กันยายน 2556 ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ชมรมจักรยาน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (นักศึกษาและบุคลากร) ร่วมกับโครงการศูนย์กีฬาฯ และชมรมจักรยานในจังหวัดนครศรีธรรมราช ขอเชิญผู้สนใจ-รักษ์สุขภาพร่วมกิจกรรมปั่นรณรงค์การใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน เพื่อส่งเสริมสุขภาพตนเองและคนรอบข้าง สังคม และรักษ์โลก ในวันอาทิตย์ที่ 22 กันยายน 2556 ณ ลานเพลินตา อาคารไทยบุรี มหาวิทยาลัยวลักษณ์ โดยมีกำหนดการ ดังนี้

06.30 น. - 07.50 น. ลงทะเบียนรับคูปองและรับเสื้อที่ระลึก Car Free Day 2013 (มีจำนวน จำกัด) และร่วมรับประทานอาหารเช้า
07.50 - 08.00 น. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเข้าแถวเพื่อเคารพธงชาติและร่วมร้องเพลงชาติ
08.05 - 08.15 น. ประธานชมรมจักรยานจังหวัดนครศรีธรรมราชกล่าวขอบคุณผู้ร่วมกิจกรรม
ผู้จัดการ โครงการศูนย์กีฬาฯ กล่าวรายงานกิจกรรม
08.15 - 08.19 น. ประธานในพิธีโดยอธิการบดี กล่าวเปิดและปล่อยขบวนจักรยาน
08.19 - 10.00 น. ปั่นรณรงค์การใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน มวล.- อำเภอท่าศาลา
10.00 น. - 11.00 น. กิจกรรมนันทนาการและรับของที่ระลึก และร่วมรับประทานอาหารเที่ยง

TOP