ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตร "พัฒนาแอพลิเคชันแบบข้ามเพลตฟอร์มอย่างมืออาชีพ"

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ร่วมกับ หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอเชิญ นักศึกษา และผู้สนใจทุกท่าน เข้าร่วมอบรมหลักสูตร "พัฒนาแอพลิเคชันแบบข้ามเพลตฟอร์มอย่างมืออาชีพ" ระหว่างวันที่ 21 – 22 และ 28 – 29 กันยายน 2556 ณ อาคารปฎิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยผู้เข้าอบรมไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น

ผู้เข้าอบรมในหลักสูตรนี้จะได้รับ

1.ความรู้การพัฒนาแอพลิเคชันด้วย Phone Gap ที่รองรับได้ทุกแพลตฟอร์ม
2.ฟังประสบการณ์จาก CEO ผู้ร่วมก่อตั้ง บริษัท เดย์ดรีม สตูดิโอ จำกัด
3.ร่วมแลกเปลี่ยนแนวทางการพัฒนาแอพลิเคชัน เพื่อตอบสนองธุรกิจท่องเที่ยว
4.ได้สิทธิ์เข้าร่วมแข่งขันพัฒนาแอพลิเคชันสำหรับธุรกิจท่องเที่ยวเพื่อชิงเงินรางวัล จัดโดย เขตอุสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งประเทศไทย (Software Park) ร่วมกับ บริษัท ไมโครซอฟต์ (ประเทศไทย) จำกัด และ Nokia
5.ได้รับวุฒิบัตร เมื่อเข้าร่วมอบรมไม่ต่ำกว่า 90%
6.มีโอกาสได้ร่วมงานกับบริษัทด้านซอฟแวร์ (ตามความสามารถ)

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

คุณ หทัย เหมทานนท์
สำนักงานอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
อาคารปฎิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม
222 ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

โทร 075 – 673574


รายละเอียดเพิ่มเติม : http://wusp.wu.ac.th/?p=165

TOP