โรงเรียนมานิตานุเคราะห์และวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช คว้าแชมป์ดนตรีไทย ถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 6