ข่าวสุขภาพและกีฬา

สรุปผลการแข่งขันเทเบิลเทนนิสสานสัมพันธ์วลัยลักษณ์โอเพ่น ครั้งที่ 3 ประจำปี 2556

สรุปผลการแข่งขันเทเบิลเทนนิสสานสัมพันธ์วลัยลักษณ์โอเพ่น ครั้งที่ 3 ประจำปี 2556 เมื่อวันพุธที่ 11 กันยายน 2556 ที่ผ่านมา ดังนี้

ประเภททีมชาย

1.รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ทีม ม.หาดใหญ่ B ประกอบด้วย

1.1นายธนา สมบัติ
1.2นายโมนัย แนนสรวงรัตน์
1.3นายชาญวุฒิ ภูริศักดิ์ไพศาล

2.รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ทีม อิสระ ประกอบด้วย

2.1นายไกรสิทธิ์ เรื่องเจริญ
2.2นายสุทธิชัย นพรัตน์
2.3นายพยัคฆ์ เสือล่อง...

3.รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ทีม ม.หาดใหญ่ A ประกอบด้วย

3.1นายภูริธร จันทิกาแก้ว
3.2นายณ สงขลา พิมศิริ
3.3นายจกฤช เรื่องศรี

ประเภททีมหญิง
1.รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ทีมสุราษฎร์พิทยา ประกอบด้วย

1.1เด็กหญิงชนกพร ชูชำนาญ
1.2เด็กหญิงดวงใจ จุลพรหม
1.3นางสาวฐิศิรักษ์ นนทศักดิ์

2.รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ทีมวลัยลักษณ์ 1 ประกอบด้วย

2.1นางสาวอรสา เหลามาลา
2.2นางสาวมณิสรา เมืองโคตร
2.3นางสาวณัฐธิดา สังข์ศรีสังข์

3.รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ทีมวลัยลักษณ์ 2 ประกอบด้วย

3.1นางสาวสุนันฑา ศรีเอียด
3.2อาจารย์ลัคนา พิมพ์จันทร์
3.3อาจารย์วรรัตน์ หวานจิตน์

ประมวลภาพ


TOP