ข่าวทุนการศึกษา

กำหนดการลงทะเบียนยืนยันวงเงินกู้ยืมในระบบ E-studentloan ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2556

ด้วย กยศ. ได้เปิดระบบ E-studentloan แล้ว จึงขอให้นักศึกษาที่เคยดำเนินการเซ็นสัญญากู้ยืมเงิน สัญญาค้ำประกัน และแบบลงทะเบียนเรียน/แบบยืนยันจำนวนเงินค่าเล่าเรียน ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษาและค่าครองชีพ สามารถดำเนินการกู้ยืมเงินสำหรับภาคการศึกษาที่ 2/2556 ในระบบ E-studentloan (www.studentloan.or.th)

การลงทะเบียนยืนยันวงเงินกู้ยืมในระบบ E-student 2 56


รายละเอียดเพิ่มเติม : http://dsa.wu.ac.th/detailnews.asp?news_id=1342

TOP