ดร.วัณณสาส์น นุ่นสุข ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง "Early Urban Centers in Nakhon Si Thammarat, Peninsular Siam" ณ University of Cambridge