ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

ดร.วัณณสาส์น นุ่นสุข ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง "Early Urban Centers in Nakhon Si Thammarat, Peninsular Siam" ณ University of Cambridge

ดร.วัณณสาส์น นุ่นสุข อาจารย์ประจำสำนักวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง "Early Urban Centers in Nakhon Si Thammarat, Peninsular Siam" ณ University of Cambridge ในการสัมมนาหัวเรื่อง "Royal Cities of South and Southeast Asia" วันที่ 15 พฤศจิกายน 2556 ณ McDonald Institute of Archaeological Research, University of Cambridge ในประเทศอังกฤษ

TOP