ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

อาจารย์ราซัค(อับดุลรอยะ ปาแนมาแล)ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายในงาน HISMA ที่มาเลเซีย

อาจารย์ราซัค(อับดุลรอยะ ปาแนมาแล)ได้รับเชิญจาก Budiman Writers Association of Malaysia ไปเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ"วรรณกรรมกับอำนาจของภาษา ในงานชุมนุมบรรดานักวิชาการทางด้านวรรณกรรมมลายูครั้งที่ 2 (HISMA) ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 3-4 ตุลาคม 2556 ณ หอประชุมใหญ่ Universiti Pendidikan Sultan Idris (UPSI) เมืองTanjung Malim รัฐเปรัค มาเลเซีย

TOP