อาจารย์ราซัค(อับดุลรอยะ ปาแนมาแล)ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายในงาน HISMA ที่มาเลเซีย