มาถึง ม.วลัยลักษณ์ แล้ว!!! โครงกระดูก “วาฬบรูด้า” ยาวมากกว่า 10 เมตร