ข่าวทั่วไป

มาถึง ม.วลัยลักษณ์ แล้ว!!! โครงกระดูก “วาฬบรูด้า” ยาวมากกว่า 10 เมตร


อุทยานการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยความอนุเคราะห์ของศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ทะเลอันดามัน จังหวัดภูเก็ต ให้โครงกระดูก วาฬบรูด้าขนาดลำตัวยาวมากกว่า 10 เมตร จำนวน 2 ตัว และ ซากสตัฟฟ์ของเต่ามะเฟือง จำนวน 1 ตัว ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้น ความร่วมมือและแลกเปลี่ยนข้อมูลทางวิชาการและตัวอย่างสิ่งมีชีวิต ทางอุทยานฯกำลังดำเนินการเซนต์สัญญา MOU กับทางศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ทะเลอันดามัน คาดว่าเราจะมีตัวอย่างสิ่งมีชีวิตให้สามารถเข้ามาศึกษาข้อมูลและเยี่ยมชม มากขึ้นในโอกาสต่อไป

ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถเข้าชม โครงกระดูกวาฬบรูด้า ได้ในเวลาราชการ ณ อุทยานการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(อาคารวิชาการ 7) ตั้งแต่บัดนี้ และเตรียมพบกับนิทรรศการเต็มรูปแบบ ในงานวันเด็กประจำปี 2557 แล้วพบกัน....

ประมวลภาพ


รายละเอียดเพิ่มเติม : http://stpark.wu.ac.th

TOP