ข่าวการศึกษา

นักศึกษาสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากรร่วมจัดกิจกรรมการสร้างฝาย

นักศึกษาสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร หลักสูตรเทคโนโลยีการจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและวิศกรรมโยธา ร่วมจัดกิจกรรมสร้างฝาย ภายใต้ชื่อ “ฝายมีชีวิต” เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2556 ที่ผ่านมา ณ ต.กำแพงเซา อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช โดยร่วมมือกับชาวบ้านและโรตารี่นครศรีธรรมราช

กิจกรรมครั้งนี้นักศึกษาได้เรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการฟื้นฟูสภาพป่าและระบบนิเวศ กับกิจกรรมสร้างฝายมีชีวิต ด้วยการนำวัสดุที่มีอยู่ในพื้นที่ ใช้ทรายที่ทำให้ลำห้วยมีสภาพตื้นเขินบรรจุกระสอบนำมาวางเป็นฝาย ใช้ไม้ไผ่เป็นแนวกั้นน้ำ นอกจากนั้นยังใช้พันธุ์ไม้น้ำหลายชนิดมาปลูกป้องกันการพังทลายของดิน โดยเฉพาะต้นไทร ซี่งมีรากหยั่งลึกลงใต้ดินและเติบโตเร็ว ลูกไทรจะเป็นอาหารของนกนานาชนิด ถ้าหล่นลงน้ำจะเป็นอาหารของปลาและสัตว์น้ำ ทั้งนี้ หลังจากการสร้างเสร็จ ชาวบ้านหลายร้อยครัวเรือนจะสามารถใช้ประโยชน์จากฝายมีชีวิตแห่งนี้

การสร้างฝายเป็นการคืนความสมดุลทางธรรมชาติกลับมาสู่ชุมชน ทำให้ชาวบ้่านมีน้ำใช้เพื่อการเกษตรตลอดทั้งปี ช่วยป้องกันภัยน้ำท่วมฉับพลัน เมื่อมีน้ำป่าไหลหลาก และเป็นการสนองแนวพระราชดำริ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ ในการอนุรักษ์ป่าและน้ำ

ประมวลภาพ


TOP