ขอเชิญนักเรียนชั้น ม. ปลาย เข้าค่าย BIOT 1st CAMP@WU ค่ายนักเทคโนโลยีชีวภาพยุคใหม่ ครั้งที่ 1 โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย