ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

ขอเชิญนักเรียนชั้น ม. ปลาย เข้าค่าย BIOT 1st CAMP@WU ค่ายนักเทคโนโลยีชีวภาพยุคใหม่ ครั้งที่ 1 โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอเชิญนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ชั้นปีที่ 4 - 6 เข้าค่าย BIOT 1st CAMP@WU ค่ายนักเทคโนโลยีชีวภาพยุคใหม่ ครั้งที่ 1 วันที่ 25 ตุลาคม 2556 ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

กิจกรรมประกอบด้วย
1. การบรรยายพิเศษ เรื่อง “ทิศทางและอาชีพในสายงานเทคโนโลยีชีวภาพในยุค AEC”
2. สนุกกับ 4 ฐานการเรียนรู้ สะสม point รับรางวัล

ฐานที่ 1 การสกัด DNA และถอดรหัสพันธุกรรมด้วย bioinformatics
ฐานที่ 2 เส้นทางพลังงานทดแทน
ฐานที่ 3 ไวน์ดีด้วยเทคโนโลยีชีวภาพ
ฐานที่ 4 มหัศจรรย์ biocellulose

3. กิจกรรม open house และเกมส์สนุกๆ

ผู้เข้าร่วมค่ายจะได้รับ เสื้อโครงการ “BIOT-CAMP@WU” เกียรติบัตร กระเป๋าที่ระลึกจากค่าย ความรู้ ของรางวัลและของที่ระลึกอื่น ๆ มากมาย

นักเรียนที่สนใจสามารถสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึง วันพุธที่ 16 ตุลาคม 2556 รับจำนวนจำกัด เพียง 30 คนเท่านั้น ไม่มีค่าใช่จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น
ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80161
โทรศัพท์ 075 - 672301 หรือ 075-672303 โทรสาร 075-672302


TOP