ข่าวเด่น

ม.วลัยลักษณ์ จัดงานวัน Car Free Day 2013


เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2556 ที่ผ่านมา บริเวณ ลานเพลินตา อาคารไทยบุรี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์(มวล.)ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มารวย เมฆานวกุล รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา ศิลปะและวัฒนธรรม มวล. เป็นประธานเปิดงานพร้อมปล่อยขบวนจักรยานกว่า 600 คัน ร่วมรณรงค์เนื่องในวัน Car Free Day 2013 ซึ่งชมรมจักรยาน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โครงการศูนย์กีฬาและสุขภาพ ชมรมจักรยานจังหวัดนครศรีธรรมราชตลอดจนประชาชนในอำเภอท่าศาลา ร่วมกันจัดขึ้น เพื่อรณรงค์การใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน ส่งเสริมสุขภาพตนเองและคนรอบข้าง สังคม และรักษ์โลก

โดยขบวนจักรยานรณรงค์ออกจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ไปตามเส้นทางถนนเอเชียผ่านโรงพยาบาลท่าศาลา เลี้ยวขวาผ่านโลตัสท่าศาลา ธนาคารกรุงไทย เข้าตลาดสดท่าศาลา ถึงสามแยกด้านข้างที่ว่าการอำเภอท่าศาลาเลี้ยวซ้ายมุ่งตรงไปยังเทศบาลตำบลท่าศาลา และเลี้ยวซ้ายไปถึงสี่แยกโลตัส จากนั้นเลี้ยวขวาไปตามถนนสายท่าศาลา-นบพิตำ ถึงสามแยก ร.ร. วัดโคกเหล็กเลี้ยวซ้าย เพื่อกลับเข้าสู่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ รวมระยะทาง 18 กิโลเมตร ใช้เวลาปั่น 2 ชั่วโมง

ทั้งนี้กิจกรรมรณรงค์ วันปลอดรถ ลดโลกร้อน Car Free Day 2013 มีการขึ้นพร้อมกันทั่วประเทศ เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนตระหนักถึงปัญหามลพิษในอากาศ มลพิษทางเสียง สนับสนุนนโยบายรัฐบาลในการร่วมแรงร่วมใจประหยัดพลังงาน ส่งเสริมการเดินทางด้วยจักรยาน ซึ่งจะทำให้ได้สุขภาพที่แข็งแรง เกิดกระแสการลดใช้รถยนต์ส่วนบุคคล ซึ่งจะเป็นการลดมลพิษทางอากาศจากยานพาหนะ ลดปริมาณการใช้พลังงานน้ำมันในการเดินทางและขนส่ง รวมทั้งช่วยลดปัญหาภาวะโลกร้อนด้วย

 

ประมวลภาพ

ข่าวโดยนายธีรพงศ์ หนูปลอด ส่วนประชาสัมพันธ์
ภาพโดยศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา


TOP