ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

WMS เชิญชวนเข้าร่วมฟังบรรยาย"โครงการให้ความรู้ทางการเงิน" โดยธนาคารแห่งประเทศไทย

ขอเชิญนักศึกษา คณาจารย์ บุคลากร และผู้ที่สนใจทั่วไป เข้าร่วมฟังการบรรยายในโครงการให้ความรู้ทางการเงิน กับธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคใต้ ในวันพุธที่ 2 ตุลาคม 2556 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้อง 301 อาคารเรียนรวม 7 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยผ่านการลงทะเบียนออนไลน์ ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป (ฟรี!! ไม่มีค่าใช้จ่าย)

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://wms-btedc.wu.ac.th/

TOP